Dalton Leiden

Initiatiefnemers

Dit project is gestart door een aantal onderwijsprofessionals die veel ervaring hebben met vernieuwingsonderwijs, vanuit de wens vernieuwend onderwijs voor meer jongeren beschikbaar te maken. We hebben voor het oprichten van de school een nieuwe stichting opgericht: Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden.

Initiatiefnemers

Dit project is gestart door een aantal onderwijsprofessionals die veel ervaring hebben met vernieuwingsonderwijs, vanuit de wens vernieuwend onderwijs voor meer jongeren beschikbaar te maken. We hebben voor het oprichten van de school een nieuwe stichting opgericht: Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden.

Joost van Mensch
Ik ben opgegroeid in Leiden en woon nog steeds met veel plezier met vrouw en twee kinderen in deze mooie stad. Ik werk nu 15 jaar op een middelbare daltonschool in Voorburg. In mijn beginjaren op deze school heb ik het daltononderwijs leren kennen als een krachtige vorm van onderwijs waar opgroeiende jongeren leren zelf keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen in onze maatschappij. Door voor de Nederlandse Dalton Vereniging scholen te visiteren ben ik met veel ontwikkelingen in het daltononderwijs in aanraking gekomen. Dat inspireert me om het daltononderwijs steeds weer verder te ontwikkelen. Toen ik voor mijn kinderen een basisschool zocht viel me op hoe veel vernieuwende basisscholen er zijn in Leiden en omgeving. Als docent en ontwikkelaar op een middelbare school verbaasde het me dat het aanbod bij middelbare scholen hierop achterblijft. Hier wil ik, als vader van mijn kinderen en inwoner van de mooie stad Leiden, verandering in aanbrengen en daarom ben ik dit initiatief gestart.Ik gun de kinderen van Leiden een school waarbij ze zelf keuzes kunnen maken in hun ontwikkeling. Waar ze samen met hun schoolgenoten de regie kunnen nemen en dingen leren die zij belangrijk vinden. Waar hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en waar ze worden uitgedaagd. Een school waarna ze klaar zijn voor de volgende stap. Niet alleen omdat ze een mooi diploma hebben, maar ook omdat ze hun talenten hebben leren kennen en vaardigheden hebben opgedaan die ze helpen zonder vrees de wereld tegemoet te treden.

Mail Joost via joost@daltonleiden.nl
LinkedIn

Brigitte Witmus
Op dalton Voorburg heb ik mijn eerste ervaring opgedaan als daltonleerling. Mijn tweede ervaring met dalton was, nadat ik was afgestudeerd op de pabo, bij een net gestarte daltonbasisschool in Leidschendam. Naast mijn baan in het basisonderwijs heb ik in Leiden onderwijs- en ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Als je weet hoe je hersenen werken dan weet je ook dat klassikaal onderwijs eigenlijk niet de beste oplossing is. Hoe meer ik te weten kwam over de hersenen hoe meer bewondering ik kreeg voor Helen Parkhurst (grondlegster van het daltononderwijs) omdat die kennis er in haar tijd nog niet zo uitgebreid was. Ik ging aan de slag bij de HU als opleider daltononderwijs, en kort daarna heb ik mijn eigen licentie behaald om als daltonopleider aan de slag te kunnen. Dat doe ik nu inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Ik ben bestuurslid van Dalton Netwerk Opleiders, ik zit in de kenniskring van het lectoraat vernieuwingsonderwijs en ik verzorg samen met andere HBO- instellingen nascholing: van onderwijsassistent tot daltondirecteuren. Kortom: mijn hele werk draait om het samen met anderen nadenken over hoe onderwijs beter kan, passender bij hoe de hersenen werken, meer aan kan sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van ieder individu. Daltononderwijs komt daar het dichtst bij. Uiteraard valt er ook daar van alles in de verbeteren, vandaar dat ik het ontzettend fijn vind om betrokken te zijn bij de concrete uitwerking van wetenschap, passie en visie tot een nieuwe school waar het niet nodig is om het bestaande aan te passen maar waar we werkelijk kunnen gaan vormgeven van wat we zeggen. Opbouwen vanaf nul. Alleen maar accepteren wat goed is voor de leerlingen. Samen met leerlingen onderzoeken wat voor hen het beste werkt. Hoe mooi zou dat zijn?

Mail Brigitte via brigitte@daltonleiden.nl
LinkedIn

Paul Hendriks
Ik heb 36 jaar in het Daltononderwijs gewerkt als docent Duits, conrector en rector op de SG Dalton Voorburg. Uiteraard draag ik het daltononderwijs een warm hart toe, het is iedere keer weer verfrissend om de onderwijsideeën van Helen Parkhurst te lezen, die zij in haar boek “Education on the Dalton Plan” uit 1922 beschreven heeft. Haar onderwijsvernieuwingen kunnen ons vandaag de dag nog steeds inspireren. Als bestuurslid van de Nederlandse Dalton Vereniging zet ik mij in om het daltononderwijs in Nederland te ondersteunen, zo ook het initiatief van de Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden e.o.

Mail Paul via paul@daltonleiden.nl
LinkedIn!

Maurice Visser
Ik werk meer dan 21 jaar als coach van een brugklas en docent Frans op een daltonschool in de regio Haaglanden. De laatste drie jaren ben ik coördinator van de brugklas en houd ik mij veelvuldig bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van mooi daltononderwijs naar het gedachtegoed van Helen Parkhurst (grondlegster van het daltononderwijs).

Wat als je zou geloven…
… dat alle kinderen er het beste van willen maken?
… dat alle kinderen zichzelf mogen zijn?
… dat alle kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten?
… dat alle kinderen vooruit willen?

Dagelijks ben ik aan het werk met jonge leerlingen om hen te begeleiden op hun weg naar individuen die in de toekomst taken kunnen uitvoeren die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen. Hoe mooi is het om elke dag weer de leerling te mogen aanmoedigen in onafhankelijk denken, risico nemen, creativiteit als ook kennis verwerven. Het is fijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen die maatschappelijk verantwoordelijk, initiatiefrijk, sociaal, vol zelfvertrouwen en open-minded worden… De nieuwe ZZP’ers in de dop!
Dalton Leiden behelst voor mij al deze waarden, doelen en filosofie. Elke dag het onderwijs een stukje effectiever maken ten gunste van de leerlingen en onze toekomstige maatschappij. School kan zo een life like experience zijn.

Mail Maurice via maurice@daltonleiden.nl
LinkedIn

Wim Koeleman
Ik ben 56 jaar, vader van drie kinderen en getrouwd met Nelleke. We wonen in Leiderdorp. Alle drie onze kinderen zijn inmiddels het huis uit. Dochter Annelot en mijn vrouw Nelleke zijn beide leerkracht in het basisonderwijs, waardoor het onderwijs en de vraagstukken die daar spelen regelmatig bij ons thuis aan tafel worden besproken. Ik werk sinds kort als managing director bij pensioenbedrijf APG, waar ik verantwoordelijk ben voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. APG voert de pensioenen uit voor 4,7 miljoen mensen, uit allerlei bedrijfstakken, waaronder het onderwijs. De afgelopen 20 jaar was ik partner bij accountants- en advieskantoor PwC als pensioenspecialist in de business unit People & Organisation. In deze rol heb ik leiding gegeven aan een groot team adviseurs en was ik verantwoordelijk voor projecten bij klanten in binnen- en buitenland. In mijn toezichtrol neem ik mijn brede bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring mee. Daarnaast heb ik een brede maatschappelijke belangstelling. Ik ondersteun van harte het initiatief van Joost om te komen tot vernieuwing van het middelbaar onderwijs in de regio Leiden, om zo een logische aansluiting te creëren tussen het basisonderwijs op basis van Dalton (zoals bijv. onze jongste zoon heeft gevolgd), Jenaplan (waarin Annelot lesgeeft) en andere onderwijsconcepten. Door positief-kritisch mee te denken met het enthousiasme en de kennis en ervaring van Joost en de andere leden van de RvT hoop ik een bijdrage te leveren aan het succes van de Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden!

Mail Wim via wim@daltonleiden.nl
LinkedIn

Initiatiefnemers

Dit project is gestart door een aantal onderwijsprofessionals die veel ervaring hebben met vernieuwingsonderwijs, vanuit de wens vernieuwend onderwijs voor meer jongeren beschikbaar te maken. We hebben voor het oprichten van de school een nieuwe stichting opgericht: Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden.Joost van Mensch
Ik ben opgegroeid in Leiden en woon nog steeds met veel plezier met vrouw en twee kinderen in deze mooie stad. Ik werk nu 15 jaar op een middelbare daltonschool in Voorburg. In mijn beginjaren op deze school heb ik het daltononderwijs leren kennen als een krachtige vorm van onderwijs waar opgroeiende jongeren leren zelf keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen in onze maatschappij. Door voor de Nederlandse Dalton Vereniging scholen te visiteren ben ik met veel ontwikkelingen in het daltononderwijs in aanraking gekomen. Dat inspireert me om het daltononderwijs steeds weer verder te ontwikkelen. Toen ik voor mijn kinderen een basisschool zocht viel me op hoe veel vernieuwende basisscholen er zijn in Leiden en omgeving. Als docent en ontwikkelaar op een middelbare school verbaasde het me dat het aanbod bij middelbare scholen hierop achterblijft. Hier wil ik, als vader van mijn kinderen en inwoner van de mooie stad Leiden, verandering in aanbrengen en daarom ben ik dit initiatief gestart. Ik gun de kinderen van Leiden een school waarbij ze zelf keuzes kunnen maken in hun ontwikkeling. Waar ze samen met hun schoolgenoten de regie kunnen nemen en dingen leren die zij belangrijk vinden. Waar hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en waar ze worden uitgedaagd. Een school waarna ze klaar zijn voor de volgende stap. Niet alleen omdat ze een mooi diploma hebben, maar ook omdat ze hun talenten hebben leren kennen en vaardigheden hebben opgedaan die ze helpen zonder vrees de wereld tegemoet te treden.

Mail Joost via joost@daltonleiden.nl
LinkedInBrigitte Witmus
Op dalton Voorburg heb ik mijn eerste ervaring opgedaan als daltonleerling. Mijn tweede ervaring met dalton was, nadat ik was afgestudeerd op de pabo, bij een net gestarte daltonbasisschool in Leidschendam. Naast mijn baan in het basisonderwijs heb ik in Leiden onderwijs- en ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Als je weet hoe je hersenen werken dan weet je ook dat klassikaal onderwijs eigenlijk niet de beste oplossing is. Hoe meer ik te weten kwam over de hersenen hoe meer bewondering ik kreeg voor Helen Parkhurst (grondlegster van het daltononderwijs) omdat die kennis er in haar tijd nog niet zo uitgebreid was. Ik ging aan de slag bij de HU als opleider daltononderwijs, en kort daarna heb ik mijn eigen licentie behaald om als daltonopleider aan de slag te kunnen. Dat doe ik nu inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Ik ben bestuurslid van Dalton Netwerk Opleiders, ik zit in de kenniskring van het lectoraat vernieuwingsonderwijs en ik verzorg samen met andere HBO- instellingen nascholing: van onderwijsassistent tot daltondirecteuren. Kortom: mijn hele werk draait om het samen met anderen nadenken over hoe onderwijs beter kan, passender bij hoe de hersenen werken, meer aan kan sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van ieder individu. Daltononderwijs komt daar het dichtst bij. Uiteraard valt er ook daar van alles in de verbeteren, vandaar dat ik het ontzettend fijn vind om betrokken te zijn bij de concrete uitwerking van wetenschap, passie en visie tot een nieuwe school waar het niet nodig is om het bestaande aan te passen maar waar we werkelijk kunnen gaan vormgeven van wat we zeggen. Opbouwen vanaf nul. Alleen maar accepteren wat goed is voor de leerlingen. Samen met leerlingen onderzoeken wat voor hen het beste werkt. Hoe mooi zou dat zijn?

Mail Brigitte via brigitte@daltonleiden.nl
LinkedInMaurice Visser

Ik werk meer dan 21 jaar als coach van een brugklas en docent Frans op een daltonschool in de regio Haaglanden. De laatste drie jaren ben ik coördinator van de brugklas en houd ik mij veelvuldig bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van mooi daltononderwijs naar het gedachtegoed van Helen Parkhurst (grondlegster van het daltononderwijs).

Wat als je zou geloven…
… dat alle kinderen er het beste van willen maken?
… dat alle kinderen zichzelf mogen zijn?
… dat alle kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten?
… dat alle kinderen vooruit willen?

Dagelijks ben ik aan het werk met jonge leerlingen om hen te begeleiden op hun weg naar individuen die in de toekomst taken kunnen uitvoeren die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen. Hoe mooi is het om elke dag weer de leerling te mogen aanmoedigen in onafhankelijk denken, risico nemen, creativiteit als ook kennis verwerven. Het is fijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen die maatschappelijk verantwoordelijk, initiatiefrijk, sociaal, vol zelfvertrouwen en open-minded worden… De nieuwe ZZP’ers in de dop!
Dalton Leiden behelst voor mij al deze waarden, doelen en filosofie. Elke dag het onderwijs een stukje effectiever maken ten gunste van de leerlingen en onze toekomstige maatschappij. School kan zo een life like experience zijn.

Mail Maurice via maurice@daltonleiden.nl
LinkedInPaul Hendriks
Ik heb 36 jaar in het Daltononderwijs gewerkt als docent Duits, conrector en rector op de SG Dalton Voorburg. Uiteraard draag ik het daltononderwijs een warm hart toe, het is iedere keer weer verfrissend om de onderwijsideeën van Helen Parkhurst te lezen, die zij in haar boek “Education on the Dalton Plan” uit 1922 beschreven heeft. Haar onderwijsvernieuwingen kunnen ons vandaag de dag nog steeds inspireren. Als bestuurslid van de Nederlandse Dalton Vereniging zet ik mij in om het daltononderwijs in Nederland te ondersteunen, zo ook het initiatief van de Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden e.o.

Mail Paul via paul@daltonleiden.nl
LinkedIn!Wim Koeleman
Ik ben 56 jaar, vader van drie kinderen en getrouwd met Nelleke. We wonen in Leiderdorp. Alle drie onze kinderen zijn inmiddels het huis uit. Dochter Annelot en mijn vrouw Nelleke zijn beide leerkracht in het basisonderwijs, waardoor het onderwijs en de vraagstukken die daar spelen regelmatig bij ons thuis aan tafel worden besproken. Ik werk sinds kort als managing director bij pensioenbedrijf APG, waar ik verantwoordelijk ben voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. APG voert de pensioenen uit voor 4,7 miljoen mensen, uit allerlei bedrijfstakken, waaronder het onderwijs. De afgelopen 20 jaar was ik partner bij accountants- en advieskantoor PwC als pensioenspecialist in de business unit People & Organisation. In deze rol heb ik leiding gegeven aan een groot team adviseurs en was ik verantwoordelijk voor projecten bij klanten in binnen- en buitenland. In mijn toezichtrol neem ik mijn brede bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring mee. Daarnaast heb ik een brede maatschappelijke belangstelling. Ik ondersteun van harte het initiatief van Joost om te komen tot vernieuwing van het middelbaar onderwijs in de regio Leiden, om zo een logische aansluiting te creëren tussen het basisonderwijs op basis van Dalton (zoals bijv. onze jongste zoon heeft gevolgd), Jenaplan (waarin Annelot lesgeeft) en andere onderwijsconcepten. Door positief-kritisch mee te denken met het enthousiasme en de kennis en ervaring van Joost en de andere leden van de RvT hoop ik een bijdrage te leveren aan het succes van de Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden!

Mail Wim via wim@daltonleiden.nl
LinkedIn