Dalton Leiden

Dalton Leiden

komt er

nog niet

Kinderen in Leiden hebben weinig keuze in vernieuwende middelbare scholen. Met Dalton Leiden willen wij een middelbare school oprichten die vernieuwingsonderwijs biedt en zich richt op de toekomst. Om te mogen starten hadden we steun nodig van ouders die dit initiatief zien zitten. Dat is nog niet gelukt.
Voor nu is het even over, maar wie weet komen we terug! We vinden namelijk nog steeds dat leiden het onderwijs verdient dat wij voor staan. Op deze pagina lees je meer over onze visie op onderwijs.


Middelbaar daltononderwijs in Leiden
Er komen momenteel veel kinderen van vernieuwende basisscholen, maar het aanbod van vernieuwingsonderwijs in het middelbare onderwijs in de Leidse regio blijft achter. Daarom richten wij een middelbare daltonschool op. Dalton is geen systeem, maar een manier van werken waarin wij uitgaan van de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. We bieden onderwijs van nu, dat zich richt op de toekomst. Hiermee sluiten we goed aan bij het grote aantal vernieuwende basisscholen in de regio. Als toekomstig lid van de Nederlandse Daltonvereniging ontwikkelen we ons onderwijs in een netwerk van scholen en onderwijsprofessionals.

De school die werkt voor jouw kind
We halen de wereld de school in: alles wat je kind leert, wordt meteen in praktijkopdrachten toegepast. Zo ontdekt jouw kind wie het is, waar het past en waarom iets wordt geleerd. Jouw kind leert op school én in de stad als learning lab. Dat gebeurt met leerlingen, ouders, medewerkers van musea en bedrijven, de wijk en andere instellingen van de stad samen. We leren in een gemeenschap om jouw kind voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij. Dalton Leiden is er niet alleen voor jouw kind, maar wordt ook gemaakt door jouw kind: we betrekken leerlingen actief bij het vormen van het onderwijs van de school.

Hoe Dalton Leiden werkt
Op Dalton Leiden kennen we geen huiswerk. Al het schoolwerk gebeurt op school en bijles door derden zou niet nodig moeten zijn. De professionals die helpen bij het leren, denken doen en leven zijn op school. Buiten school moet er tijd zijn voor andere dingen. Een sociaal leven, sporten en hobby’s zijn ook belangrijk. Zo werken we aan een balans tussen schoolwerk en vrije tijd. Je hebt je hele leven nog om over te werken. We bieden themavakken in periodes aan, waarin jouw kind in zijn eigen tempo leert. Zo zijn er minder vakken tegelijk en is er meer focus op een vak. De uitleg wordt gegeven waar het nodig is, zodat jouw kind in een werkritme kan komen en minder wordt onderbroken als het lekker bezig is. Op Dalton Leiden leert ieder kind een eigen aanpak om effectief te leren zodat het wordt uitgedaagd op het eigen niveau. Als een kind bijvoorbeeld goed is in Engels, kan het sneller door het vak heen en heeft het meer tijd voor andere vakken. Jouw kind leert tot de stof beheerst wordt. Hiermee voorkomen we onvoldoendes door dingen te leren waar je op dat moment aan toe bent. Zo komt jouw kind op het hoogst haalbare niveau. Dit werkt voor jouw kind.

Oproep tot tekenen
Om te mogen starten moeten we aantonen dat er genoeg ouders zijn die deze nieuwe middelbare school zien zitten. Alle ouders met een kind tussen de 10 en 13 jaar die binnen een straal van 15 km van Leiden wonen, mogen met DigiD hiervoor tekenen. Log in met DigiD, kies ons project en vul de gegevens van jouw kind in. Steun ons initiatief door te tekenen, je zit nergens aan vast. Laat zien dat Leiden dit onderwijs verdient!

Dalton Leiden

komt er

nog niet

Kinderen in Leiden hebben weinig keuze in vernieuwende middelbare scholen. Met Dalton Leiden willen wij een middelbare school oprichten die vernieuwingsonderwijs biedt en zich richt op de toekomst. Om te mogen starten hadden we steun nodig van ouders die dit initiatief zien zitten. Dat is nog niet gelukt.
Voor nu is het even over, maar wie weet komen we terug! We vinden namelijk nog steeds dat leiden het onderwijs verdient dat wij voor staan. Op deze pagina lees je meer over onze visie op onderwijs.


Middelbaar daltononderwijs in Leiden
Er komen momenteel veel kinderen van vernieuwende basisscholen, maar het aanbod van vernieuwingsonderwijs in het middelbare onderwijs in de Leidse regio blijft achter. Daarom richten wij een middelbare daltonschool op. Dalton is geen systeem, maar een manier van werken waarin wij uitgaan van de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. We bieden onderwijs van nu, dat zich richt op de toekomst. Hiermee sluiten we goed aan het bij het grote aantal vernieuwende basisscholen in de regio. Als toekomstig lid van de Nederlandse Daltonvereniging ontwikkelen we ons onderwijs in een netwerk van scholen en onderwijsprofessionals.

De school die werkt voor jouw kind
We halen de wereld de school in: alles wat je kind leert, wordt meteen in praktijkopdrachten toegepast. Zo ontdekt jouw kind wie het is, waar het past en waarom iets wordt geleerd. Jouw kind leert op school én in de stad als learning lab. Dat gebeurt met leerlingen, ouders, medewerkers van musea en bedrijven, de wijk en andere instellingen van de stad samen. We leren in een gemeenschap om jouw kind voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij. Dalton Leiden is er niet alleen voor jouw kind, maar wordt ook gemaakt door jouw kind: we betrekken leerlingen actief bij het vormen van het onderwijs van de school.

Hoe Dalton Leiden werkt
Op Dalton Leiden kennen we geen huiswerk. Al het schoolwerk gebeurt op school en bijles door derden zou niet nodig moeten zijn. De professionals die helpen bij het leren, denken doen en leven zijn op school. Buiten school moet er tijd zijn voor andere dingen. Een sociaal leven, sporten en hobby’s zijn ook belangrijk. Zo werken we aan een balans tussen schoolwerk en vrije tijd. Je hebt je hele leven nog om over te werken. We bieden themavakken in periodes aan, waarin jouw kind in zijn eigen tempo leert. Zo zijn er minder vakken tegelijk en is er meer focus op een vak. De uitleg wordt gegeven waar het nodig is, zodat jouw kind in een werkritme kan komen en minder wordt onderbroken als het lekker bezig is. Op Dalton Leiden leert ieder kind een eigen aanpak om effectief te leren zodat het wordt uitgedaagd op het eigen niveau. Als een kind bijvoorbeeld goed is in Engels, kan het sneller door het vak heen en heeft het meer tijd voor andere vakken. Jouw kind leert tot de stof beheerst wordt. Hiermee voorkomen we onvoldoendes door dingen te leren waar je op dat moment aan toe bent. Zo komt jouw kind op het hoogst haalbare niveau. Dit werkt voor jouw kind.

Oproep tot tekenen
Om te mogen starten moeten we aantonen dat er genoeg ouders zijn die deze nieuwe middelbare school zien zitten. Alle ouders met een kind tussen de 10 en 13 jaar die binnen een straal van 15 km van Leiden wonen, mogen met DigiD hiervoor tekenen. Log in met DigiD, kies ons project en vul de gegevens van jouw kind in. Steun ons initiatief door te tekenen, je zit nergens aan vast. Laat zien dat Leiden dit onderwijs verdient!

Dalton Leiden

komt er

nog niet

Kinderen in Leiden hebben weinig keuze in vernieuwende middelbare scholen. Met Dalton Leiden wilden wij een middelbare school oprichten die vernieuwingsonderwijs biedt en zich richt op de toekomst. Om te mogen starten moesten we voldoende ouders vinden die een ouderverklaring af konden geven. Dat is niet gelukt.
Voor nu is het even over, maar wie weet komen we terug! We vinden namelijk nog steeds dat Leiden het onderwijs verdient dat wij voorstaan. Op deze pagina lees je meer over onze visie op onderwijs.

Hoe Dalton Leiden werkt
Op Dalton Leiden kennen we geen huiswerk. Al het schoolwerk gebeurt op school en bijles door derden zou niet nodig moeten zijn. De professionals die helpen bij het leren, denken doen en leven zijn op school. Buiten school moet er tijd zijn voor andere dingen. Een sociaal leven, sporten en hobby’s zijn ook belangrijk. Zo werken we aan een balans tussen schoolwerk en vrije tijd. Je hebt je hele leven nog om over te werken. We bieden themavakken in periodes aan, waarin jouw kind in zijn eigen tempo leert. Zo zijn er minder vakken tegelijk en is er meer focus op een vak. De uitleg wordt gegeven waar het nodig is, zodat jouw kind in een werkritme kan komen en minder wordt onderbroken als het lekker bezig is. Op Dalton Leiden leert iedere leerling zijn eigen aanpak om effectief te leren zodat het wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau. Als een leerling bijvoorbeeld goed is in Engels, kan het sneller door het vak en heeft het meer tijd voor andere vakken. Jouw kind leert tot het lukt. Hiermee voorkomen we onvoldoendes door dingen te leren waar je op dat moment aan toe bent, zo komt jouw kind op het hoogst haalbare niveau. Dit werkt voor jouw kind.


Middelbaar daltononderwijs in Leiden
Er komen momenteel veel kinderen van vernieuwende basisscholen, maar het aanbod van vernieuwingsonderwijs in het middelbare onderwijs in de Leidse regio blijft achter. Daarom richten wij een middelbare daltonschool op. Dalton is geen systeem, maar een manier van werken waarin wij uitgaan van de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. We bieden onderwijs van nu, dat zich richt op de toekomst. Hiermee sluiten we goed aan bij het grote aantal vernieuwende basisscholen in de regio. Als toekomstig lid van de Nederlandse Daltonvereniging ontwikkelen we ons onderwijs in een netwerk van scholen en onderwijsprofessionals.

De school die werkt voor jouw kind
We halen de wereld de school in: alles wat je kind leert, wordt meteen in praktijkopdrachten toegepast. Zo ontdekt jouw kind wie het is, waar het past en waarom iets wordt geleerd. Jouw kind leert op school én in de stad als learning lab. Dat gebeurt met leerlingen, ouders, medewerkers van musea en bedrijven, de wijk en andere instellingen van de stad samen. We leren in een gemeenschap om jouw kind voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij. Dalton Leiden is er niet alleen voor jouw kind, maar wordt ook gemaakt door jouw kind: we betrekken leerlingen actief bij het vormen van het onderwijs van de school.

Hoe Dalton Leiden werkt
Op Dalton Leiden kennen we geen huiswerk. Al het schoolwerk gebeurt op school en bijles door derden zou niet nodig moeten zijn. De professionals die helpen bij het leren, denken, doen en leven zijn op school. Buiten school moet er tijd zijn voor andere dingen. Een sociaal leven, sporten en hobby’s zijn ook belangrijk. Zo werken we aan een balans tussen schoolwerk en vrije tijd. Je hebt je hele leven nog om over te werken. We bieden themavakken in periodes aan, waarin jouw kind in zijn eigen tempo leert. Zo zijn er minder vakken tegelijk en is er meer focus op en vak. De uitleg wordt gegeven waar het nodig is, zodat jouw kind in een werkritme kan komen en minder wordt onderbroken als het lekker bezig is. Op Dalton Leiden leert ieder kind een eigen aanpak om effectief te leren zodat het wordt uitgedaagd op het eigen niveau. Als een kind bijvoorbeeld goed is in Engels, kan het sneller door het vak heen en heeft het meer tijd voor andere vakken. Jouw kind leert tot het de stof beheerst. Hiermee voorkomen we onvoldoendes door dingen te leren waar je op dat moment aan toe bent. Zo komt jouw kind op het hoogst haalbare niveau. Dit werkt voor jouw kind.